MSArchytekti.cz EnergySim.eu OPPA

Software pro výpočet energetických spotřeb budov

Aplikace, která vznikla v rámci projektu Vzděláváním k rozvoji enviromentálně vyspělých staveb č.:CZ.2.17/1.1.00/34161, slouží k hodnocení a zjednodušenému modelování energetických spotřeb budovy.

Úvod k aplikaci

Tento výpočetní nástroj je určen pro optimalizaci architektonického návrhu budovy z pohledu energetické náročnosti. Program umožní velmi rychle odhadnout s určitou pravděpodobností výsledné energetické chování budovy i v případě, že jsou k dispozici pouze některé základní údaje. Tento přístup pomůže posunout koncepční úvahy projektantů a architektů na zcela novou úroveň, jelikož odhad energetického chování lze takto získat velmi snadno. Bude tak možné zkoumat varianty a najít optimální energetické řešení, aniž by to znamenalo mnoho hodin práce.

Co získáte

Pomůcka poskytuje možnost parametrického zadání konstrukčních a technologických vlastností včetně informací o provozu budovy a platbách za energie. Objekt je popsán pomocí rozsahu jednotlivých vstupních hodnot a výstupem je popis rozptylu výsledných energetických vlastností budovy, tedy takzvaný analýza nejistoty. Nástroj poskytne dále možnost citlivostní analýzy, tedy vztahu sledovaných výsledků a vstupních parametrů, které je nejvíce ovlivňují. V následujícím kroku je možné klíčové vstupní vlastnosti upravit a docílit tak požadovaných vlastností budovy.

Jak to funguje?

Stochastický model využívá vícenásobné simulace náhodného jevu. Jednotlivé vstupní parametry jsou místo jedné vstupní hodnoty definovány rozdělením pravděpodobnosti. Na pozadí programu jsou pomocí statistické vzorkovací metody vytvořeny nezávislé kombinace vytvořeny vstupních parametrů, tedy přibližně tisíc různých variant téže budovy. Tyto varianty jsou postupně podrobeny energetickému hodnocení s měsíčním krokem dle ČSN EN ISO 13790 a výsledky každé varianty zaznamenány. Výstupem je pak pravděpodobnostní rozdělení výstupů a citlivostní analýza.